ทำความรู้จัก Cisco UCS S-Series Storage Servers

01 Mar 2017
Cisco เปิดตัว Server ตระกูล UCS (Unified Computing System) ซีรีส์ใหม่ S-Series S3260 ประมาณช่วงปลายปีที่แล้ว ใส่ไดรฟ์ได้สูงสุด 56 ตัว รองรับความจุได้มากถึง 600 เทราไบต์ ที่เน้นการใช้งานด้าน Storage เป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการ Workload ที่มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น Big Data, Hadoop และ Data Protection Solution บน UCS S- Series ทำให้สามารถจัดการกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่เป็น Unstructured Data สำหรับยุค Cloud และ Internet of Things

Massive Storage Capacity
เนื่องด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความต้องการในการขยายขนาดของ Storage เพิ่มขึ้นและความต้องการด้านต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายขนาดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถใช้งาน Spining Disk, SSD, NVMe หรือ การนำ Disk ที่ต่างชนิดกันมาใช้งานร่วมกัน ซึ่ง Cisco UCS S-Series สามารถจะรองรับการขยายขนาดของ Storage ได้ในระดับ Pentabytes ในเวลาไม่กี่นาที

High Performance
Application สำหรับระบบ Cloud และ Internet of Thing มีประสิทธิภาพในการทำงานใกล้เคียงกับความสามารถในการประมวลผลของ Servers โดย Dual Server Node Architecture ใช้ Intel Xeon Processors ในการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความสามารถในการประมวลผลและปริมาณข้อมูล

Architectural Flexibility
การลงทุนใน Technology ที่เหมาะสมช่วยลดต้นทุนในการลงทุนระยะยาว โดย Cisco UCS S-Series สามารถช่วยลดต้นทุนด้วยการออกแบบที่เรียกว่า Multi-Generational System Design เพื่อตอบสนองความต้องการแตกต่างกันของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

Policy-driven Unified Storage Management
ความสามารถในการขยายขนาดของ Storage เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถทำได้ด้วยระบบ Automation เท่านั้น เพื่อช่วยให้การบริหาร Storage หลักและ Storage สำรองที่ง่ายขึ้นโดยรวมความสามารถในการประมวลผลและ Storage ฟังก์ชันรวมเข้าด้วยกันผ่านการบริหารจัดการแบบชุดเดียว

I/O
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถใช้งาน Unified Storage เช่น Ethernet, Fiber Channel, FCoE หรือ Application ต่างๆ ที่ใช้งาน Flash Memory สำหรับทำ Tierd Caching สามารถทำงานร่วมกับ Cisco UCS S-Series ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพในการบริการของระบบ Cloud สูงขึ้น

Features and Capabilities
Cisco UCS S3260 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการขยายขนาด Storage ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ใช้งานบนระบบ Cloud และ Internet of Things โดยใช้ความสามารถของ Dual Node ที่มีสถาปัตยกรรมพื้นฐานจาก Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Series ซึ่งสามารถขยายขนาดของ Local Storage ได้ถึง 600 TB ภายใต้ Form Factor ขนาด 4 Rack Unit นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Redundant Array of Independent Disks (RAID) Redundacy ในระดับ Enterprise Class หรือ JBOD ในรูปแบบของ Pass-Through ได้ ในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Cisco UCS S3260 มีพอร์ต 40G จำนวน 2 พอร์ตและสามารถรองรับการขยายแบบ Unified I/O เพื่อรองรับการเชื่อมกับระบบ NAS และ SAN พร้อมทั้งสามารถติดตั้งบน Standard Rack ที่มีความลึกขนาด 32 นิ้วเช่น Cisco R42610 Rack

Specifications at a Glance
มีสถาปัตยกรรมแบบ Dual Two-Socket Server Nodes โดยใช้ Intel E5-2600 v2 หรือ v4 CPUs ซึ่งสามารถขยายจำนวน Cores ได้ถึง 36 Cores ต่อ Server Node
สามารถขยายขนาด Memory แบบ DDR3/DDR4 ได้ถึง 512GB ต่อ Server Node (1 Terabyte [TB] สำหรับ 2 Server Nodes)
รองรับ NVMe และ Flash Memory ที่มีประสิทธิภาพสูง
มีขนาด Storage ขนาด 600TB และสามารถทำการขยายขนาดในระดับ Petabytes ได้อย่างเรียบง่ายด้วย UCS Manager
รองรับการบริหารจัดการแบบ Policy Driven Storage ในลักษณะ Zero-Touch
มีพอร์ตแบบ 40Gbps จำนวน 2 พอร์ต เพื่อใช้งานเป็น System I/O Controllers โดยทำงานร่วมกับ Cisco VIC 1300 Series Embedded Chip
รองรับ Unified I/O สำหรับ Ethernet หรือ Fiber Channel เพื่อเชื่อมต่อกับระบ NAS หรือ SAN Storage environments
รองรับ Cisco BIDI Transceivers เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยความเร็ว 40G บน Existing 10G Fiber Cable

Cisco Gold Partner

Tangerine เป็น Cisco Gold Partner มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้าน Storage Server ของ Cisco เป็นพิเศษ ด้วยความพร้อมที่ให้บริการและเข้าใจธุรกิจในกลุ่มลูกค้าในระดับ Enterprise มีทักษะ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการ Implement เพื่อนำเสนอ Solution ให้ตรงความต้องการธุรกิจของคุณ Cisco UCS S-Series Storage Servers เหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นการใช้งาน Storage บริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก เช่น Big Data และจัดเก็ข้อมูลแบบ Unstructured Data โดยเชื่อมต่อกับระบบ Cloud สามารถวิเคราะห์และประมวณผลข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วสูง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของสายสัญญาณ ลดการใช้พลังงานและพื้นที่การทำงาน นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องการบริหารจัดงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ