บริหารจัดการ Container ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Cisco ContainerX

Cisco ได้ซื้อบริษัท ContainerX เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย ContainerX เป็น Start-Up น้องใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Container ที่ใช้งานบน Platform ได้อย่างกว้างขวาง (Container ทำหน้าที่ในการห่อหุ้ม Application ในรูปแบบของ File System ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งาน: Code, Runtime, System Tools, System Libraries เพื่อทำการติดตั้งบน Server ต่างๆ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องของ Platform ว่าจะต้องเป็น Linux, Windows, Bare Metal หรือ VM Platform ถึงจะสามารถทำการติดตั้งเพื่อใช้งาน Application ดังกล่าวได้)

การใช้งาน Container ในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง, บริหารจัดการ, และการย้าย Application เพื่อใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Container ยังอยู่เป็นเทคโนโลยีใหม่และอยู่ในช่วงพัฒนา ทำให้ Container ที่ใช้งานในปัจจุบันยังมีข้อด้อยในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการ, การบริหารจัดการ, และการทำงานร่วมกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์อื่นๆ
การซื้อบริษัท ContainerX ของ Cisco ทำให้การใช้งาน Container บนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ Infrastructure อื่นของ Cisco เช่น UCS Server มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ContainX มี Key Highlight ดังต่อไปนี้

1. All-in-One Platform
ContainerX ใช้ Management Cosole เดียว (Single Pane of Glass) ในการบริหารจัดการ Container โดยไม่ต้องสนใจว่า Container ใช้งานอยู่บน Platform ไหนเช่น Linux, Windows, Bare Metal, VM, Private หรือ Public Cloud ทำให้การบริหารจัดการ Container มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. Enterprise Grade Mgmt
ContainerX มี Quick Wizard เพื่อทำให้การติดตั้ง Container และการ Operation ภายหลังมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ContainerX ยังมีการแจ้งเตือน (Alert) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic) ของ Container ในลักษณะ Dashboard เพื่อให้ IT Admin ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Comprehensive Solution
ContainerX สามารถ Integrate Container ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น Compute, Network และ Storage เพื่อทำ Orchestration ได้ เพื่อให้บริการ Cloud Service ในรูปแบบที่คล้ายกับ Amazon, Google และอื่นๆ

4. Highly Resilient
ContainerX สามารถป้องกัน Rogue Container จากการ Crashing หรือ Starving Resource จาก Container อื่นๆ เพื่อทำให้ Container Network ยังสามารถใช้งานและให้บริการหลังจาก Host Reboot หรือ Crash

5. Multi-Tenant & Isolated
ContainerX สามารถแบ่ง Developer Group หรือ Business Unit เพื่อทำการตั้งค่า Environment Variable โดย Developer สามารถใช้งาน Standard Docker CLI เพื่อใช้งาน Container ใน ​Container Pool และ Trade ตามสิทธิ์การใช้งาน โดยที่ Container Pool และ Trade ถูกแบ่ง Resource ตาม CPU, Memory และ Network Limit และการเข้าใช้งานตามนโยบายของ IT Admin

6. Horizontally Scalable
ContainerX สามารถสร้าง Multiple Cluster ในลักษณะ Horizontally Scale (ในแนวขวาง) บน Bare Metal Server (Physical Server), VM, Linux หรือ Windows, Private หรือ Public Cloud ทำให้ IT Admin สามารถทำการ Add หรือ Remove Host จาก Cluster ในลักษณะ Scale Out Platform ได้

7. Elastic Container Clusters
ContainerX สามารถ Over-Commit Compute Resource เพื่อใช้งาน Data Center Infrastructure ได้เต็มที่ โดยลดการสูญเสีย Resource ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ContainerX ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของ Container Pool เพื่อทำให้ Container Pool ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าสามารถใช้ Resource ได้มากกว่า Container Pool ที่ความสำคัญน้อยกว่าเมื่อ Resource ไม่เพียงต่อการใช้งาน